ประเภทผลิตภัณฑ์ > Power Meter/เครื่องวัดปริมาณการใช้ฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้
   พลังงานไฟฟ้า
ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า
      (Digital Power Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   PPM-HPM-100

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

AC/DC Power Consumption

 CE

 1 ปี

 
 
  Temperature Meter  Environment meter  เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องบันทึกความชื้น
 

 
 
 

 

 


          Innovative product HPM-100 which was improved the way of measuring power than HPM-300A has a international public outlet in front. So we can easily measure standby and consuming power by plug in without additional constable wire.
Measurement items are alternating Voltage, Current, Power Factor, Frequency etc, and this measurement can also measure Electric charge and CO2 emission according to the power quantity. HPM-100 is very useful standby power meter for the pubic institution, industries, consumer group and primary and middle school for the educational purpose of saving energy, because of its easy usage, handy size, and various measurement


Features :

- Battery & Adaptor are not necessary

- Timer built-in (1hour/ 24hour)

- Measurement standby and consumption power (9mW ~ 3.75kW)

- Voltage, Current, Watt, Frequency (Display 4 values at the same time )

- Wide measurement range (V, A, W, Wh, PF, Hz, charge, CO2 expelled volume)

- Easy to use with multi-consent (Plug & Play)

- Electric charge are calculated and expelled volume of CO2 is able to compute

Applications :
 

- Public Institution & Consumption Union   

- Home Appliance Store

- Energy Saving Educational Program       

- Electronic product Line & Service Center

Specifications :

- Current Measurement Range : AC 100 μA ~ 15 A (Direct) ±0.3%

- Volt Measurement Range : 90 ~ 260V ±0.3%

- Watt Measurement Range : 9 mW ~ 3.75  kW ±0.4%

- Power Factor : ±0.001 ~ 1 ±0.5%

- Frequency : 50 ~ 1 kHz

- Dimension & Weight : 115 x 200 x 45(D)mm, 650g

   เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องวัดความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า ระบบดิจิตอล พร้อมคู่มือและกระเป๋าใส่เครื่องมือ
        
 

หมายเหตุ : ท่านสามารถเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องรุ่น HPM-100 ได้ โดยการซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มต่างหาก (Option) ดังนี้

1.  กรณีต้องการใช้เครื่องรุ่นนี้บันทึกข้อมูล
Data Logger กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็สามารถกระทำได้ ซึ่งจะต้องซื้อ ต่างหากคือ สายเคเบิ้ลและโปรแกรมซอฟท์แวร์ ราคาชุดละ  3,290.00 บาท

  

     
 
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

28,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม