ประเภทผลิตภัณฑ์ Test Kits ITS Test Kits ก้านวัดค่า ชุดวัดค่าต่างๆ                              
       
   ชุดวัดค่า วิเคราะห์ค่าต่างๆ  (Test Kits) (5 items)  
  
Model : 487995

ITS School Test Kit for Class Room of 30 Students

ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่างๆ สำหรับห้องเรียน(นักเรียน 30 คน)  Parameters : pH, Total Alkalinity, Total Hardness,
Free Chlorine, Total Chlorine, Nitrate/ Nitrite Nitrogen, Iron, & Copper, พร้อม 1 CD-ROM Manunal, 30 packets
of each test, 30 pipettes, 30 vials, & 30 color cards
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท ส่วนลด 10% ราคาสุทธิ/บาท

 5,800.-

580.-

5,220.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   

   
 
Model : 481342/481343/481344

ITS Aquaria Test
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่างๆ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Aquaria Test1 : Ammonia ใช้ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม, Aquaria Test3 : pH, Total Alkalinity, Nitrite (ใช้ได้เฉพาะน้ำเค็ม), Aquaria Test4 : pH, Total Alkalinity, Total Hardness,
Nitrite (ใช้ได้เฉพาะน้ำจืด),
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท ส่วนลด ราคาสุทธิ/บาท

-

 

-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   

   
Model : 481199

ITS Complete Home Test
ชุดวิเคราะห์สารปนเปื้อนต่างๆ สำหรับใช้ในบ้าน มี 12 ค่า :  Free Chlorine, pH, Total Chlorine, Total Hardness,
Total Alkalinity, Copper, Iron, Chloride, Sulfate, Nitrate/Nitrite Nitrogen, Hydrogen Sulfide, and Bacteria
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท ส่วนลด ราคาสุทธิ/บาท

 1,380.-

 

1,380.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   

 
 
Model : 480115

ITS WaterWorks5 Test Kit
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  มี 5 ค่า :pH, Free Chlorine, Total Chlorine, Total Hardness, Total Alkalinity,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info

 
ราคา/บาท ส่วนลด ราคาสุทธิ/บาท

730.-

 

730.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   
 

 
 
Model : 480114

ITS 4 in 1 City Water Check
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  มี 4 ค่า : pH, Total Chlorine, Total Hardness, Total Alkalinity,
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 
ราคา/บาท ส่วนลด ราคาสุทธิ/บาท

 470.-

 

470.-

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม   
 
         
 
 
         
         
คอนดัก คอนดักติวิตี้ มิเตอร์ การนำไฟฟ้า ค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า conductivity ec คอนดัก คอนดักติวิตี้ มิเตอร์ การนำไฟฟ้า ค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า conductivity ec คอนดัก คอนดักติวิตี้ มิเตอร์ การนำไฟฟ้า ค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า conductivity ec คอนดัก คอนดักติวิตี้ มิเตอร์ การนำไฟฟ้า ค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า conductivity ec คอนดัก คอนดักติวิตี้ มิเตอร์ การนำไฟฟ้า ค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า conductivity ec คอนดัก คอนดักติวิตี้ มิเตอร์ การนำไฟฟ้า ค่าการนำไฟฟ้า วัดค่าการนำไฟฟ้า มิเตอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ เครื่องวัดค่าคอนดัก เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ เครื่องวัดค่าคอนดัก เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ เครื่องวัดค่าคอนดัก เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ เครื่องวัดค่าคอนดัก เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า เครื่องวัดการนำไฟฟ้า เครื่องวัดค่าคอนดักติวิตี้ เครื่องวัดค่าคอนดัก
 
 
         
   ดูวิธีการสั่งซื้อ /How to Order   ขอใบเสนอราคา/ Quotation request    ดูเอกสาร  ภพ 20 / VAT 20 Documents  
   สั่งซื้อสินค้า /Order here (Internet Form)  ดูเอกสารเลขประจำตัวผู้เสียภาษี / Tax    ดูเอกสาร  ทะเบียนการค้า / Registration Document  
   อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 084-014 2094  ดูรายชื่อลูกค้า/Customer Lists    ดูเอกสาร ทะเบียนพาณิชย์อีเลคโทรนิค / E-Commerce  
 
 

l หน้าแรก  l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อกับเรา l วิธีการสั่งซื้อ l สินค้าราคาพิเศษ l คำถามที่พบบ่อย l
   
waterindex.com E-Commerce registration No.3160101838097