เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน (Hotplate, Stirrer, Magnetic Stirrer)                                        (6  items)
    เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน    
  รหัสสินค้า : MNS-MS-500

Magnetic Stirrer เครื่องให้ความร้อน เตาร้อน เครื่องกวนสาร
เครื่องกวนสาร ใช้แท่งแม่เหล็ก ความเร็วรอบ : 0-3000 rpm ปริมาตรสูงสุด 3000 มล.
ใช้ไฟฟ้า
220V 50/60Hz |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,790.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : MNS-MSB-3500

Magnetic Stirrer เครื่องให้ความร้อน เตาร้อน เครื่องกวนสาร
เครื่องกวนสาร ใช้แท่งแม่เหล็ก ความเร็วรอบ : 0-3500 rpm ปริมาตรสูงสุด 3500 มล.
ใช้ไฟฟ้า
220V 50/60Hz |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

2,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

         
  รหัสสินค้า : HPS-JB-1A

Magnetic Stirrer เครื่องให้ความร้อน เตาร้อน เครื่องกวนสาร
เครื่องกวนสาร ใช้แท่งแม่เหล็ก ความเร็วรอบ : 0-1250 rpm ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

3,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องกวน
เครื่องกวนสาร
  เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารปั่น   เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวน
  รหัสสินค้า : HPS-MS-300

Digital Hotplate
Magnetic Stirrer เครื่องให้ความร้อน เตาร้อน เครื่องกวนสาร
เครื่องกวนสารให้ความร้อน เตาความร้อน  ใช้แท่งแม่เหล็ก ความเร็วรอบ : 0-1250 rpm
อุณหภูมิ :
0 300 °C, ฐานให้ความร้อน : Stainless Steel, ตั้งเวลาได้ ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

12,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องกวน
เครื่องกวนสาร
  เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารปั่น   เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวน
  รหัสสินค้า : HPS-MS-400

Digital Hotplate
Magnetic Stirrer เครื่องให้ความร้อน เตาร้อน เครื่องกวนสาร
เครื่องกวนสารให้ความร้อน เตาความร้อน  ใช้แท่งแม่เหล็ก ความเร็วรอบ : 0-1250 rpm
อุณหภูมิ :
0 400 °C, ฐานให้ความร้อน : Stainless Steel, ตั้งเวลาได้ ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz |ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

13,490.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องกวน
เครื่องกวนสาร
  เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารปั่น   เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวน
  รหัสสินค้า : HPS-HI-190M-2

HANNA Magnetic Stirrer เครื่องให้ความร้อน เตาร้อน เครื่องกวนสาร เครื่องกวน
เครื่องกวนสารชนิดใช้แม่เหล็ก  ความเร็วรอบ : 100-1000 rpm, ปริมาตร : 1 ลิตร, ฐานกวน : Plastic ABS, ใช้ไฟฟ้า 220V 50/60Hz
|ดูรายละเอียดเพิ่มเติม » More product info
 

สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

7,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

 

เครื่องกวน
เครื่องกวนสาร
  เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารปั่น   เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวน
เครื่องกวน
เครื่องกวนสาร
  เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสารปั่น   เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวนสาร เครื่องให้ความร้อน เครื่องกวน เครื่องกวน