ประเภทผลิตภัณฑ์ >pH Meter/ pH Bench Meter/ เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดกรด-ด่าง เครื่องวัดค่ากรดด่าง เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี คลอรีน ที่ดีเอส ความเค็มและอุณหภูมิ
  วัดค่าได้ 6 อย่าง ในเครื่องเดียวกัน
พร้อม 3 หัววัด
    (6 in 1  pH/mV/Temp/Chlorine/TDS/Salinity Meter)

รหัสสินค้า : Code

   PHT-PHCL-20A Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

pH/mV/Temp/Chlorine/TDS/Salinity

CE/IP57

 1 ปี (อีเล็คโทรด 6 เดือน)

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

19,600.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
6 in 1 DIGITAL pH/mV/Temp/Free Chlorine/TDS/Salinity  METER

Digital Water Tester for Pools and Spas

      The Safe Dip tester is a hand-held, digital meter, designed to make measuring several important pool and spa chemistry
test factors.  It can test for Salt, TDS (Total Dissolved Solids), Free Chlorine, pH, ORP (Oxidation-Reduction Potential) and Temperature.  The ability to test for salt makes this an especially  ideal tester, for use with salt chlorine generators.  The TDS test helps manage extreme hard water problems.    The Safe Dip Tester is all-digital and is easy to use.  Simply fill the built-in sampling cup, with pool or spa water, and press the Start button to get a test reading.
 

 
FEATURES :

       - Large all-digital LCD display
       - Easy push- buttons operation
       - Eliminates all color matching
       - Measures Free Chlorine, pH, Salt, TDS, ORP, Temperature
       - Commercial grade sensor technology
       - Power source is one AAA battery
       - LED indicator light signals the swimming conditions are right
       - pH probe is easily replaced
       - Easy to use with pools, spas, hot tubs or ponds
       - Built-in sample cup allows user to sample the water and take readings away from the pool-side or spa-side
       -
One step calibration is fast and easy to do
       -
Water- resistant construction
       - Probe protector cap help prevent  damage to the electrodes
       - Probe protector caps stores conveniently, so it is not easily lost
       - Automatically stores the previous test results, for easy comparison
ered by 2 x 1.5V AAA Batteries.
      

 

   
    SPECIFICATIONS :
 

pH/ORP/Temp

pH ORP Temperature
  Measuring Range:   0 to 12 pH   0 to 999mV   5°C to 50°C
  Accuracy:  ±0.1   ±20mV  ±1°C
  Resolution:   0.1pH   1mV 1°C
  ATC

0-90 °C

  Calibration

7.00pH

   
   

Free Chlorine/TDS/Salinity

Free Chlorine

TDS

Salinity

  Measuring Range:

 Low-Optimum-High

  0 -5000 ppm

 0-5000 ppm

  Accuracy:   ±2%  ±20%  ±20%
  Resolution:

 -

 100 ppm

100 ppm

  ATC

0-50 °C

   
  Display:   LCD
  Power Supply:  2 x 1.5V AAA Batteries
  Operating  Conditions:  Temperature: 0°C to 50°C  
  Dimension:  230mm x 205mm x 50mm
  Weight:  580g      

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  อีเลคโทรดครบชุด
3.  น้ำยาคาลิเบรท 
pH 7.00 2 ซอง
4.  แบตเตอรี่ขนาด
1.5V AAA  2 ก้อน

5.  คู่มือการใช้งาน
 
   
    เครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี คลอรีน ทีดีเอส ความเค็ม และอุณหภูมิ PH-PHCL-20A :

           วัดค่ากรดด่างน้ำ โออาร์พี คลอรีน ทีดีเอส ความเค็ม และอุณหภูมิ วัดได้ 6 อย่าง ในเครื่องเดียวกัน
        
  มีหัววัด 3 อัน ใช้งานง่าย ตามต้องการ
           อุณหภูมิเปลี่ยนหน่วยวัด เป็น F ได้
           หน้าจอใหญ่ แสดงผล เป็นตัวเลขชัดเจน
           ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
           ดูค่าสูงสุด-ต่ำสุด และค้างค่าหน้าจอได้
        
 
กันน้ำได้
           มาตรฐาน CE และ IP57
 
   
         
 
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer