ประเภทผลิตภัณฑ์ > Turbidity Meter/Turbidity Meter/เครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ มิเตอร์วัดความขุ่น
   

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความขุ่น เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ
    (Digital Portable Turbidity Meter)

รหัสสินค้า : Code

  TBP-MI-415H-961) Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Turbidity

 CE, ISO9001

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

26,900.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
   
Sper Scientific Turbidity Meter
 
Turbidity Meter 

          Turbidity (undissolved solids) is an important measure of water quality in environmental testing, wastewater, petrochemical, beverage industry, and electroplating. This compact, battery operated meter is easily portable for use in the field or lab. Uses the highly accurate nephelometric method to meet ISO 7027 standards. Features push-button automatic 3-point calibration, auto-ranging, and min-max recall. Comes ready to use in a hard, foam lined, carrying case with 0 NTU and 100 NTU calibration solutions, 2 sample cell bottles, distilled water, cleaning cloth, instruction manual, and 6 AAA batteries. 

Dimensions: 6½ x 3 x 2½" (165 x 75 x 65 mm) 
Weight: 11 oz (310 g)

    
เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ พร้อมอุปกรณ์ หลอดแก้ว 2 หลอด,  ผ้าเช็ดหลอดแก้ว 1 ผืน, คู่มือการใช้, และกล่องใส่เครื่องมือ
   
    SPECIFICATIONS :
 

Specifications

Range :
Resolution :
Accuracy :
Method :
Light Detector :
Light Source :
Calibration :
Environment :
Auto Off :
Battery Type :
Dimension :
Weight :
 

 0. to 50.0 NTU, 50 to 1000 NTU
 0.001 NTU, 1 NTU
 ±0.5 FNU or ±5% of reading whichever grater
 detection of scattered light
 Silicon photocell
 high emission infrared LED
 3 points 0, 10, 500 FNU
 0 to 50 C /32 to 122 F, max RH 100%
 after 5minutes of non-use
 6 x 1.5V AAA Batteries
 
165 x 75 x 65 mm mm
  310g

 

Standards

Uses the highly accurate nephelometric method to meet ISO 7027 standards.
ISO 7027:1999
Water quality -- Determination of turbidity

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  น้ำ
กลั่น x 1 ขวด
3.  หลอดแก้ว 2 หลอด
4.  แบตเตอรี่ขนาด 1.5  6 ก้อน
5.  ผ้าเช็ดหลอดแก้ว 1 ผืน
6
  คู่มือการใช้งาน
7กล่องใส่เครื่องมือ
   
    เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ : LUTU-2016

- เครื่องวัดความขุ่นของน้ำ พนิดพกพา
- ระบบดิจิตอล
- แสดงผล จอภาพ
LCD
- ช่วงวัด : 0.0 to 50.0 NTU, 50 to 1000 NTU
- ความแม่นยำ :  ±0.5 FNU or ±5% of reading whichever grater