ประเภทผลิตภัณฑ์ >Chloride Meter/Choride Test Kit/เครื่องวัดคลอไรด์

ชื่อสินค้า : Product

    ชุดวัดคลอไรด์
      (Chloride Test Kit)
 

รหัสสินค้า : Code

   -CRM-Visual Kits K-2002(2-20 mg/L)
   -
CRM-Visual Kits K-2055(1,000-10,000 mg/L)
 

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Chloride

 CE

1 ปี

 
 
     Chloride Meter Choride Test Kit  เครื่องวัดคลอไรด์
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Methods


       Chloride is the most common inorganic anion found in water and wastewater. The Maximum Secondary

       Contaminant Level for drinking water for chloride is 250 mg/L. Natural sources of salt are the ocean and various salt deposits above and below ground.

        Chloride is very corrosive to most metals in systems with elevated pressures and temperatures such as boilers and oil-drilling equipment.
      

- ชุดวัดค่าคลอไรด์
- วิธีการวัด Mercury Nitrate
- ช่วงการวัด 0 - 20 mg/L(K-2002)
                 1,000 - 10,000 mg/L (K-2055)
- 1 ชุดวัด ประกอบด้วย กล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์หลัก และหลอดน้ำยา  ใช้ได้ 30 ครั้ง
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

CALL

 

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   

  เครื่องวัดคลอไรด์ ชุดวัดค่าคลอไรด์ เครื่องวัดค่าคลอไรด์   เครื่องวัดคลอไรด์ ชุดวัดค่าคลอไรด์ เครื่องวัดค่าคลอไรด์