ประเภทผลิตภัณฑ์ > Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม  เครื่องวัดค่าความเค็ม  มิเตอร์วัดความเค็ม 

 

   
 

ชื่อสินค้า : Product

   เครื่องวัความเค็ม ระบบดิจิตอล
     (Digital Salt Meter)

รหัสสินค้า : Code

   PSM-20-5 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/Salt/Temp

CE

 1 ปี

 
   

 

 

.

 

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

11,290.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
DIGITAL DMT SALT METER : 20-5

FEATURES :        

         This products has been developed for the purpose of measuring the concentration salt contained in food and its Temperature.

          It measures the concentration of dissolved  NaCl (Sodium Chloride) in water.

          DMT Salt Meter can be used as a health tool to help users with their eating habits through a quick measurement of the approximate salt concentration (%) with in food so that they can ingest a proper volume of salt.

          It can be used as a supplementary device to make users gradually reduce their salt intake by understanding the amount of salt being ingested.

          Simply immerse the tip of this meter into liquids and know the NaCl (sodium chloride) content/Temperature measurement in water.


APPLICATION FIELD :

  • Food : Salt amount of food (Food/Seafood/Salted food/Processed food)
  • Health : Measuring the salt intake amount periodically
  • Standard : Preservation of fixed taste of food
  • Fishery : Aquatic products/Sea fishing place
  • Temp. Test : Portable thermometer for normal low temperature
  • Industry : Boiler/Cooling tower/Reservoir/Print/Lab etc.
   
   


SPECIFICATIONS :

Specifications

Range :

Resolution :
Accuracy :
Measurement target :
Power supply :
Battery life :

Size :
Weight (W/bat) :

  0.0 - 5.0% Sodium Chloride
  0 - 100 C(32 - 212F)
  0.1%,
  ±0.1%, ±1.0 C
  Aqueous Solution (Liquid)
  Button batteries : CR2032 x 2 pcs.
  About 6 month based on 3 time use per day

  30 x 302 x 215 mm
  61 g
 

 

   
    Item included :

  
1.  เครื่องวัด
   2.  สายคล้องมือ
1 เส้น
   3. 
ช้อนตักวัด 1 อัน
   4. 
แบตเตอรี่ 2 ก้อน

   5.  กล่องบรรจุ/ใส่เครื่องมือ
   6.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความเค็ม ระบบดิจิตเอล DMT-20-5 :

  1. ปุ่มกดแบบสัมผัส  อ่านค่าได้รวดเร็ว
  2. ช่วงวัด ความเค็ม 0.0 - 5.0อุณหภูมิ 0 -100 C
  3. สมามารถแยกใช้หัววัดโดยตรงหรือใช้ช้อนตักได้
  4. แสดงผลจอภาพ LCD ระบบดิจิตอล แม่นยำสูง
  5. บอกสภาพแบตเตอรี่  'LO BAT'.
  6. ได้รับเครื่องหมาย 'CE' mark

      
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer