ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดอุณหภูมิ ในดิน
      (Salinity/Temperature/ Meter)
 

รหัสสินค้า : Code

   PSM-HI-98331

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Soil condutivity/Temp

 CE

 ัวเครื่อง 1 ปี

 
  Salinity /Temp/ S.G. Meter  เครื่องวัดความเค็ม เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ                        
 
 

 
 

 

 

 

 

   
 

   

       The HI 98331 Soil Test™ is a special pocket tester designed to directly measure soil conductivity and temperature. With an incorporated sensor in the penetration probe, readings are automatically temperature compensated. Conductivity range can be calibrated at one point and is designed to be calibrated in liquid.

• 122 mm (4.5”) Penetration probe
• Automatic temperature compensation
• Lightweight and portable

HI 98331 (Soil Test™) is supplied with HI 73331 penetration conductivity probe, batteries, calibration screwdriver and instructions.

SPECIFICATIONS

Range   Conductivity: 0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m); Temperature: 0.0 to 50.0°C
Resolution   Conductivity: 0.01 mS/cm; Temperature: 0.1°C
Accuracy   Conductivity: ±0.05 mS/cm (0.00 to 2.00 mS/cm), ±0.30 mS/cm (2.00 to 4.00 mS/cm); Temperature: ±1°C
Compensation   Automatic, Temperature coefficient (β) fixed @ 2%/°C
Calibration   Manual 1 point
Probe   HI 73331 122 mm (4.5”) penetration
Battery Type   4 x 1.5V
Environment   0 to 50°C
Dimensions   163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0”)
Weight   100 g (3.5 oz)


 เครื่องวัดค่าความเค็ม และอุณหภูมิของดิน
 
 
  วัดค่า  2 ค่า  ในเครื่องเดียวกัน ความละเอียดและความแม่นยำสูง
   เป็นระบบดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลขทางหน้าจอ LCD
   พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
 

       
     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

10,690.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   
       
       
เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter
เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter เครื่องวัดความเค็ม ความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม Salinity Meter