ประเภทผลิตภัณฑ์ > Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเค็ม
    (Salinity Refractometer with ATC)

รหัสสินค้า : Code

   RSH-10-100-SG-ATC Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity/SG

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
SALINITY/SPECIFIC GRAVITY REFRACTOMETER  0-100PPT  with ATC
   
      
Salinity Refractometer is designed for testing the concentration of salt water and brine and used for quality control in research and clinical laboratories and marine industry. Its scale enables the direct determination of salinity in water that contains dissolved salt and little or no other dissolved solids. It is suitable for a marine saltwater tank.

        FULLY EQUIPPED with ATC (it has a small bi-metal strip that moves a lens or prism in response to the temperature change) to correct temperature discrepancies during use. And it has the multi-function capabilities of measuring with high accuracy and preciseness, vivid and sharp reticle chart for easy and comfortable reading of results yet durable and last long. Because refractive index is very temperature dependent, it is important to use a refractometer with automatic temperature compensation (ATC) to give you the most accurate measurement in any type of environment temperature. Comes with its own mini-screw driver for calibration, comprehensive operations manual, protective carrying case and pipettes for user's convenience.

FEATURES :

  • Equipped with single-scale measurement which provides direct reading
  • Determines the amount of dissolved salt and dissolved solids
  • Approved by strict quality and safety standards
  • Durable and built to last long
  • Heavy-duty and lightweight with its aluminum construction
  • Easy to focus and calibrate
  • Accurate testing results guaranteed
  • Made with the highest and finest quality of aluminum & rubber that makes it lightweight
  • Cushioned with soft & comfortable non-slip rubber
  • Extremely easy-to-use and calibrate

 

   
    SPECIFICATIONS :
 
 

Specifications

Range :
Accuracy :
Resolution :
Dimension :
Weight :
Power :

  Salinity 0-100 ppt of NaCl  and  1.000 to 1.070 SG
  Salinity ±1 ppt,  0.001 SG
  Salinity 1 ppt, 0.001 SG
 170 x 40 x 34 mm
 240 g
  Not required

 

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  ไขควงคาลิเบรท 1 อัน
3. 
Dropper 10 หลอด
4.  กระเป๋า
ใส่เครื่องมือ
5.  คู่มือการใช้งาน

 
   
    เครื่องวัดความเค็ม : RHS-10-100 SG-ATC :

เครื่องวัดความเค็ม ชนิดกล้องส่อง ให้ความคมชัดและแม่นยำ พร้อมอุปกรณ์
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer