ประเภทผลิตภัณฑ์ > Salinity Meter/Refractometer/เครื่องวัดความเค็ม มิเตอร์วัดความเค็ม

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

  ครื่องวัดความเค็ม
    (Salinity Refractometer)

รหัสสินค้า : Code

   PSM-SAL-28ATC Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Salinity

CE

 1 ปี

 
 
     
 
 

.

 

     
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Special Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     SALINITY REFRACTOMETER : SAL-28ACT

   This 0-28% traditional salinity refractometer (RHS-28ATC) is designed for testing the concentration of salt water in brine and prepared food solution, used mainly in food industry. Shows concentration (Parts per Thousand) of salt in water. Works in ambient light with no battery or other power source necessary.

       It has ATC that automatically adjust itself to correct temperature discrepancies. Once calibrated the refractometer will compensate for shifts in temperature between 10~30°C without affecting accuracy. Liquid's temperature quickly equilibrates with the temperature of the Refractometer. Simply place a drop or two of sample on the prism and read the results immediately.

FEATURES :

-
Built-in ATC
- Determines the amount of dissolved salt and dissolved solids
- Heavy-duty, sturdy and light weighted Aluminum body
- Approved by strict quality and safety standards
- Durable and built to last long
- Easy to focus and calibrate
- High quality and accurate testing results guaranteed
- Cushioned with soft & comfortable non-slip rubber

SPECIFICATIONS :

-
Measuring Range :  0 to 28%
- Minimum Division : 0.2%

- Automatic Temperature Compensation (ATC) Range  : 10-30 C
- Calibration : Manual, uses the provided mini-screwdriver to calibrate

 

   

Specification

 Salinity Range
Resolution
 0 - 28%.
 0.2%
  
 ATC 0 to 30 °C
 Display Screen Focus  
 Power Requirements  No need
 Dimension / Weight Meter : 158 x 40 x 34 mm ; 240 g
         
    Item included :

1.  เครื่องวัด รุ่น SAL-28ATC
2.  หลอดหยด 1 อัน
3.  ไขควง 1 อัน
4.  หลอดหยดแถมฟรี 10 อัน
5. 
คู่มือการใช้งาน
6.  ซองใส่เครื่องวัด
 
   
    เครื่องวัดความเค็ม แบบกล้องส่อง PSM-SAL-28ATC :

เครื่องวัดความเค็ม ระบบอีเล็คทรอนิค มีความแม่นยำ พร้อมอุปกรณ์
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer