ประเภทผลิตภัณฑ์ >Temperature Meter/Thermometer/เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น

 

     
 

ชื่อสินค้า : Product

 ครื่องวัอุณหภูมิ เครื่องวัดความร้อน เทอร์โมมิเตอร์
    (Long Stem Deep Fry Thermometer)

รหัสสินค้า : Code

   TMO-IRL-500 Product rating

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

Temperature

CE

 5 ปี

 
 
     
 
 

.

 

   
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

1,990.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  

     
 
     
CDN LONG STEM DEEP FRY THERMOMETER

IRL500 12 Inch Long Stem with 2 Inch Dial Thermometer, by CDN®

        "New-In-Package" CDN Model # IRL500 Stainless Steel, 12 Inch Stem, 2 Inch Dial, Heat Resistant Glass Face, Adjustable Stainless Steel Pot Clip. Protective Sheath. Measures from 100°F to 500°F with "InstaRead®" Tip, User Re-Calibration Adjustment Nut (See Features and Specs below) and a 5 Year Manufacture backed Limited Warranty. 

         NOTE ABOUT DEEP FRYING TURKEYS: You really do need 2 of these to deep fry a bird properly! One to monitor the oil temperature and one that stays stuck in the bird to monitor the meat temperature! If you remove the thermometer from the bird during cooking a lot... and I mean A LOT of juice runs out of the hole! LOOSING JUICE IS NOT A GOOD THING!

The IRL500 is:
• PERFECT for Turkey Deep Fryers!

FEATURES :

• High Quality Stainless Steel Construction!
• Long 12 Inch Stem! Perfect for Deep Frying Turkeys!
• Waterproof & Dishwasher safe!
• Protective Sheath. 
• Large 2 Inch Easy to Read Dial with Heat Resistant Glass Face!
• Adjustable Stainless Steel Holding Clip!
• Measures from 40°C to 260°C/ 100°F to 500°F with "InstaRead®" Tip!
• User Re-Calibration Adjustment Nut!
• 5 Year Manufacture backed Limited Warranty.

 

   
    SPECIFICATIONS :

• Measurement Range:
40°C to 260°C/ 100°F to 500°F
• Dial Face: Approximately 2 Inches and uses Heat Resistant Glass!
• Warranty: 5 Year Manufacture backed Limited Warranty.

 

Specifications

Range

   40°C to 260°C/ 100°F to 500°F

Display

    Dial

Probe

   Stainless steel 12" probe

     

   
    Item included :

1.  เครื่องวัด
2.  คลิ๊ปหนีบ
3.  ปลอกเครื่องวัด
4.  คู่มือการใช้ (ด้านหลังของกล่องบรรจุ)
 
   
    เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับการทอดในน้ำมันที่มีความร้อนสูง CDN IRL-500 :

           เครื่องวัดอุณหภูมิ แสดงค่าเป็นองศา เป็น C และ F
       
  ระบบ เข็มหมุน  เหมาะสำหรับการทอดในน้ำมันที่มีความร้อนสูง
       
  โพรบขนาด 12 นิ้ว 
       
  พร้อมคลิ๊ปหนีบ สามารถเลื่อน ขึ้น-ลง หรือถอดออกได้ 
      
  
 
   
         
 
     
     
 
เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer เครื่องวัดความร้อน เครื่องวัดความเย็น อุณหภูมิ วัดค่าอุณหภูมิ วัดค่าความชื้น เครื่องวัด เครื่องมือวัด
เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ เครื่องวัดค่าความชื้น อุณหภูมิและความชื้น เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ ครื่องวัดความเร็วลม เครื่องวัดลม เครื่องวัดปริมาตรลม เครื่องวัดทิศทางลม Anemometer