ศู
นย์เครื่องมือวัดเอมเอ็ส
MS ALL TEST METERS HUB
100/205 หมู่บ้านพฤกษา ริมคลอง 3 ถ.วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11100
100/205
 Prueksa Village Rimklong 3, Wat Ladpladuk Rd., T.Bangkurad
A.Bangbuathong
Nonthaburi 11110


Tel. 098-562 1403 02,156 9768 Fax. 02-156 9769

เลขขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0123558000748

Email : msmeter60@gmail.com


Http://www.ศูนย์เครื่องมือวัด.com
 
                          

               สภาวะ
แห่งการต้องเร่งรีบออกจากบ้านไปทำงานหรือประกอบธุรกิจ  ใดๆ ย่อมต้องใช้เวลามากมายในการเดินทาง ต้องสูญเสีย ค่าใช้จ่ายเป็นค่ารถ ค่าน้ำมันที่สูงขึ้นทุกวัน  นับเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราจึงเห็นว่า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านทาง "อินเตอร์เนท"  นั้นจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด ที่สามารถลดการสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแก่ท่านได้
                
               เราจึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด แสดงให้เห็นรูปภาพที่คมชัด ใกล้เคียงกับของจริงที่สุด  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแผ่นพับหรือโบรชัวร์ให้ท่านได้ใช้เวลาศึกษาและมีราคามาตรฐาน เพื่อให้ท่านตัดสินใจได้ทันที
  โดยไม่ต้องเสียเวลาไปสอบถามหรือซื้อสินค้ายังแหล่งจำหน่ายนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงยี่ห้อเดียวไม่มีความหลากหลาย เพื่อให้ท่านเลือกมากมายเช่นในเว็บไซต์ของเรา 

     
          ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย  เราจึงต้องนำเข้า (Import) จากต่างประเทศผ่านกระบวนการและขั้นตอนทางศุลกากรอย่างถูกต้อง  

               
              
 การยกเลิก-ขอคืนสินค้าและขอเงินค่าสินค้าคืน ดูเงื่อนไข

  
                


ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจของเรา      

หจก.เอสพีเอส เมเชอร์ริ่ง อินสทรูเม้นท์
SPS Measuring Instruments Ltd., Part.
100/205 หมู่บ้านพฤกษา ริมคลอง 3 ถ.วัดลาดปลาดุก ต.บางคูรัด
อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11100
100/205
 Prueksa Village Rimklong 3, Wat Ladpladuk Rd., T.Bangkurad
A.Bangbuathong
Nonthaburi 11110
Tel. 098-562 1403 02,156 9768 Fax. 02-156 9769

เลขขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0123558000748

Email : msmeter60@gmail.com